About

Slow, Analogue, Dark

DARK GALLERY CPH er et kunstnerdrevet udstillingssted med fokus på analog fotokunst og fotodokumentation. Vi er et slow-galleri, der dyrker fordybelse, sanselighed og fortælling. Galleriet har fokus på det kunstneriske eksperiment, og derfor har værkerne som regel ikke tidligere været udstillet. 

Fortælling og fordybelse

DARK GALLERY CPH er et slow-galleri med fokus på fortælling, sanselighed og fordybelse. Vi har særlig fokus på fotodokumentation. Udstillinger på galleriet er skabt og kurateret, så de inspirerer til fordybelse og tager tid at opleve.

Galleriets fokus på analoge fotomedier skal understøtte det umiddelbare, autentiske, stoflige og vedkommende ved udstillingerne, og samtidig skabe nærværende fysiske rammer for fordybelse og dialog. Det er vores udgangspunkt, at analog fotokunst repræsenterer en højere grad af autenticitet, stoflighed og vedkommende nærvær end de digitale medier. De analoge printfotos i udstillingerne er umanipulerede og uredigerede. De er fremkaldt i et mørkekammer i hånden – med støv, hår og stoflighed. Billedmaterialet repræsenterer det levede liv – og kunsten at indfange livet i nuet. Denne umiddelbarhed forudsætter en velovervejet fotografisk praksis, hvor fortællingen netop skabes og indfanges i øjeblikket fremfor at blive konstrueret efterfølgende – og risikoforladt – i den digitale postproduktion.

De 3 rum

DARK GALLERY CPH har 3 udstillingsrum. Det største vender mod Ryesgade og er oplyst med dagslys fra gaden. Dertil 2 mørkerum, hvoraf det mindste har fokus på miniaturefotos og kontaktkopier som kunstform.

Mørkerum

DARK GALLERY CPH er byens første fotogalleri, hvor besøgende kan opleve analog fotokunst i mørklagte lokaler – dark spaces. Her går galleribesøgende på opdagelse under lysforhold, der udfordrer sanserne og indbyder til interaktion og fordybelse. Lyskilderne anvendt i vores dark spaces ved de seneste udstillinger har bl.a. omfattet flakkende lys fra tændstikker udleveret ved indgangen, flashlyset fra de besøgendes egne mobiltelefoner og rødt sikkerhedslys svarende til belysningen i et analogt mørkekammer kombineret med diodelys-forstørrelsesglas.

Samarbejder

DARK GALLERY er et kunstnerdrevet eksperimentelt fotogalleri, der er åbent for samarbejde med fotografer, kunstnere, festivaler, dokumentarister, performere og kuratorer – og alle med en historie på hjertet.

Galleriet er kunsterdrevet, og derfor er kunstnere og fotografer naturligvis velkommen til kollektivt at kuratere egne gruppe- eller soloudstillinger. Galleriet har primært fokus på analoge medier. Det er dog tilladt at bruge digital audiovisuel teknik, så længe disse anvendes til at understøtte den analoge formidling. Med fotoprint udstilles primært sølvgelatine-print. Digital C-print af negativer er tilladt under visse forhold og efter aftale med galleriet.

Det forventes, at de udstillende kunstnere selv er med til at bemande galleriet i åbningstiden med mindre de er bosat uden for københavnsområdet, er inviteret som del af vores open calls, eller hvis andet er aftalt. Udstillende kunstnere opfordres til at arrangere artist talks og evt. workshops i samarbejde med galleriet i udstillingsperioden. Det er gratis at udstille på galleriet.

Kontakt galleriet eller drop forbi og få en snak om dine ideer.

Udstillinger på galleriet skal afspejle stedets ånd. Vores 3 principper er:

  1. Der skal være fokus på analog fotokunst
  2. Det skal tage tid og kræve fordybelse at opleve din udstilling (vi er et slow-galleri)
  3. Brug af lys og lyskilder skal være velovervejet og gerne interaktivt især i galleriets dark spaces

Køb af fotokunst

Håndlavede sølvgelatine-print kan købes direkte på galleriet. Alle fotos kan leveres med syrefri passepartout samt indramning, og produceres i begrænset oplag. Galleriets uafhængige fotografer kan også engageres i private og kommercielle projekter.

Sociale medier

Check vores sociale medier for information om kommende udstillinger, open calls, workshops og andre events. Grundet billedcensuren på sociale medier (bl.a. forbud mod kunstnerisk og ærlig nøgenhed) vises fotos og fotokollager fra udstillingerne primært i galleriet.